سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

چکیده

تهدیدها و آسیب هاى فراوانى در دهه هاى اخیر نهاد خانواده را به چالش کشیده است. از این رو، ارائه یک خانواده آرمانى از منظر دینى جهت رویارویى با تهدیدهاى نوین، ضرورى به نظر مى رسد. در این نوشتار به بررسى خانواده آرمانى مطلوب در اندیشه امام سجاد علیه السلام با روش تحلیل متن مى پردازیم. ترسیم خانواده آرمانى براساس ویژگى ها و ارائه راهکارهاى تحقق این نهاد، از اهداف این پژوهش به شمار مى رود    .

خانواده آرمانى، اگرچه براى پاسخ گویى به نیاز جنسى شکل مى گیرد، ولى به دلیل داشتن مبانى توحیدى و ارائه ویژگى ها و راهکارهاى برگرفته از مبانى وحیانى، به پرورش انسان هاى موحد مى پردازد و زمینه تشکیل جامعه آرمانى را فراهم مى کند .

کلیدواژه ها: خانواده آرمانى، اندیشه امام سجاد علیه السلام، ویژگى ها، راهکارها.

نشریه علمی - ترویجی معرفت. سال بیست و یکم ـ شماره 181 ـ دى 1391

متن کامل مقاله در: http://marifat.nashriyat.ir/node/2610


نوشته شده در  چهارشنبه 94/11/7ساعت  11:7 عصر  توسط سعید مقدم 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
از چیستی فرهنگ تا مهندسی فرهنگی
دولت مستسبع (وحشی زده) کنونی
بررسی گفتمان سید قطب و تأثیر آن بر شکل گیری جریانهای تکفیری مصر
مداح محوری و جامعه ی احساسی
رابطه ی تحصیل علم و حیات اخروی
[عناوین آرشیوشده]