سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

رابطه ی دوستی میان انسان ها رابطه ای ویژه و متمایز از سایر روابط است. دوستی رابطه ای اجتماعی است که بر پایه ی دوستی و همیاری شکل می گیرد. یکی از ویژگی های برجسته ی رابطه ی دوستانه اعتماد متقابل و دوجانبه میان افراد است. این اعتماد متقابل موجب می شود هر یک از دوستان بر افکار و احساسات و رفتار دیگری تاثیر گذارند.

نکته مهم این جاست که برخی از عوامل باعث می شوند این اعتماد متقابل از بین برود و دوستی میان افراد سست شود و کارکرد خود را از دست بدهد. یکی از این عوامل، غیبت کردن است. فرد غیبت کننده اعتماد را که سرمایه دوستی است خرج می کند و این رابطه را سست می نماید. با غیبت کردن اعتماد به غیبت شونده در نزد شنوندگان غیبت کاهش پیدا می کند و فرد غیبت شونده پایگاه اجتماعی خود را از دست می دهد.


نوشته شده در  پنج شنبه 93/5/30ساعت  8:15 عصر  توسط سعید مقدم 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
از چیستی فرهنگ تا مهندسی فرهنگی
دولت مستسبع (وحشی زده) کنونی
بررسی گفتمان سید قطب و تأثیر آن بر شکل گیری جریانهای تکفیری مصر
مداح محوری و جامعه ی احساسی
رابطه ی تحصیل علم و حیات اخروی
[عناوین آرشیوشده]